Online Musea - het Platform voor (museale) verzamelaars


Online Musea is het Platform voor de verzamelaar en is opgericht op 16-02-2013. De aangesloten verzamelaars dragen een keurmerk en zij ontvangen een certificaat van het Platform Online Musea. Unieke verzamelingen die alleen online te zien. Deze particuliere verzamelaars bewaren ook het Nederlands erfgoed 

Sluit je ook gratis aan bij het Platform Online Musea

68 leden met 84 websites krijgen iedere maand een nieuwsbrief met verhalen van de leden en tips voor een betere website. Zeven dagen per week ondersteuning via eigen servicedesk. Meld je aan en samen staan wij sterk. Maak je verzameling hier zichtbaar en leer van elkaar om de beste website van je unieke verzameling te maken. 

Wat doet het Platform Online Musea

- Wij promoten de (museale) verzamelaar welke aangesloten zijn bij het Platform Online Musea.
- Wij geven een keurmerk en certificaat af aan leden die voldoen aan de voorwaarden van het Platform.
- Wij geven maandelijks een nieuwsbrief uit aan de leden.
- Wij stellen een servicedesk beschikbaar van zeven dagen per week.
- Wij geven een Online Musea Krant uit via paper.li met museale weetjes. 

 

Definitie Online Museum

Een online- virtueel museum is een museum dat alleen online bestaat en niet als dusdanig in een fysieke vorm. Een online museum wordt ook wel aangemerkt als een hypermuseum, elektronisch museum, online museum, digitaal museum of webmuseum.

 

Net als bij een traditioneel museum, is een online museum ontwikkeld om een aantal specifieke objecten te belichten. Dit is naar analogie van traditionele natuurhistorische musea, archieven en kunstmusea. Daarnaast kunnen deze online musea ook gericht zijn op het tentoonstellen van een onderwerp dat uit het niets gecreëerd is, zoals tentoonstellingen in traditionele wetenschapsmusea.

 

Een online museum kan ook verwijzen naar het online- of mobiele aanbod van traditionele musea. Voorbeelden hiervan zijn digitale afbeeldingen van de tentoonstellingen en collecties of representaties zijn van digitale content zoals virtuele werkelijkheid. bron Wikipedia