Online Museum Blokhuispoort


"DeBlokhuisPoort"

"DeBlokhuisPoort", een begrip in Friesland. "DeBlokhuisPoort", vroeger gevangenis nu een cultureel bedrijven centrum in de binnenstad van Leeuwarden. Het heeft in de eeuwen vele aanpassingen en uitbreidingen ondergaan.

 

"DeBlokhuisPoort" is een begrip in Friesland. "DeBlokhuisPoort" is een voormalig Huis van Bewaring en is nu een cultureel bedrijvencentrum in Leeuwarden. Het ontstaan van dit gebouwencomplex dateert uit 1499. Er werd een Blokhuis gebouwd in opdracht van Willebrord van Schaumburg, Stadhouder des Hertogen van Saksen.

 

Het Blokhuis vertoonde zich als een verzameling van gebouwen. De website van Online Museum Blokhuispoort bevat veel documentatie over de geschiedenis van het Erfgoed "DeBlokhuisPoort". De geschiedenis is onderverdeeld in vijf tijdslijnen met verhalen van cipiers, gevangenen, afbeeldingen, video's en geluidsopnames uit de voormalige gevangenis "DeBlokhuisPoort". 

 

"Mijn Topstuk" de kiepelton

De kiepelton, een wc emmer in een cel van een gevangenis, De indringende geur op een cellenblok was niet aangenaam, deze werd veroorzaakt door een desinfecterende vloeistof, "creoline", waarmee de tonnetjes werden voorzien na te zijn geleegd en gereinigd.  Het reinigen geschiedde door de huisdienstploeg, op elke ring geassisteerd door zgn. hulpreiniger. Deze ontving daarvoor een weinig vorstelijke toeslag op het arbeidsloon van – naar ik meen - 2½ cent per dag. Op de karren werden iedere morgen de tonnen vervoerd naar een stortplaatsen, waar ze werden geleegd, gereinigd en van creoline voorzien, het zgn. kiepelen. Daarna gingen ze retour cel. Die doordringende geur hing er altijd en overal, behalve in het kantoorgebouw gelukkig. Totdat de gemeenschappelijke was/toiletafdelingen werden gemaakt, duurde deze praktijk noodgedwongen voort. Dit verhaal is geschreven door een voormalige directeur H Born die zijn belevenissen in de gevangenis van Leeuwarden heeft beschreven.

Fotoalbum

Website

 

Mobielvriendelijke website

Getest door Google op 11-11-2017


Webshop Museum Blokhuispoort

 

De museumwinkel van Online Museum Blokhuispoort. Artikelen zijn te bestellen bij onze partners en zij regelen voor ons de bestellingen en afhandelingen. De naslagwerken verkopen wij in eigen beheer net zo als de Dvd "De Overval" 8 dec 44

Certificaat 2018

Certificaat Museum Blokhuispoort