Phoenix Brouwerij


Button Phoenix brouwerij

In haar bijna 100-jarige bestaan heeft de Phoenix Brouwerij uit Amersfoort vele verzamelbare artikelen voortgebracht. Veel van deze artikelen zijn voor het nageslacht verloren gegaan, een dwarsdoorsnede aan van de brouwerij door de eeuwen heen.

U treft al deze soorten verzamelingen op mijn website aan, maar dan enkel gericht op de Amersfoortse Phoenix Brouwerij en al haar export merken. De verzameling van Titus Klijsen beperkt zich overigens niet tot de dingen die u op de website ziet, in principe spaart hij alles van de brouwerij en probeert hij zijn verzameling zo compleet mogelijk te krijgen.

 

Daar horen wat hem betreft ook foto’s van objecten bij waar u geen afstand van wil doen maar waarmee u door middel van een plaatje wel bij kunt dragen aan de compleetheid van de website. Zo wordt de website als het ware een online catalogus. 

 

Mijn Topstuk "Phoenix deurhanger"

Ter gelegenheid van 700 jaar Amersfoort brouwde de Phoenix Brouwerij zogenaamd St. Joris bier. Op het etiket van het bier zat een afbeelding van St. Joris.

 

Deze zag je ook terug op glazen en  biervilten. Nooit geweten dat er ook een zogenaamde deurhanger van bestond (van glas) die winkels aan de voordeur of etalage dienden te hangen. De deurhanger kwam in 2016 te voorschijn bij een ex-medewerker (waar ik nota bene jaren naast en boven heb gewoond, maar ja toen was ik niet met het verzamelen bezig).

Phoenix deurhanger

Fotoalbum

Website

 

Mobielvriendelijke website

Getest door Google op 11-11-2017


Certificaat 2018

Certificaat Phoenix Brouwerij