Gevangen in Friesland


Gevangen in Friesland. Friesland sluit ook zijn misdadigers op en door de eeuwen heen is dat op verschillende manieren ten uitvoer gebracht. In de Middeleeuwen speelden kerk en geld een belangrijke rol in het geven van straffen.

In kerkers, burchten, kastelen, blokhuizen, gevangenissen en inrichtingen worden mensen gevangen gehouden ter bescherming van de maatschappij. Friesland kent vandaag de dag nog maar een gevangenis. PI Leeuwarden is zowel een Huis van Bewaring als een gevangenis met capaciteit voor ongeveer 280 gedetineerden. De mensen in de Middeleeuwen werden gedreven door angst. De kerk speelde daar op in. Als je je maar hield aan hun regels was het goed. 

Veilige website. Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens versleuteld, waardoor het voor een buitenstaander, bijvoorbeeld iemand die afluistert, onmogelijk zou moeten zijn om te weten welke gegevens verstuurd worden. https://www.gevangeninfriesland.nl

 

Wij verkopen geen artikelen wel zijn wij opzoek naar verhalen en artikelen die met ons thema te maken heeft, n.l. gevangen is Friesland. 

Certificaat Gevangen in Friesland