Gorredijk Historie


De website 'Gorredijk - Historie' beschrijft de geschiedenis van de voormalige veenkolonie Gorredijk, het bloeiende dorp aan de Compagnonsvaart. Gorredijk-Historie verhaalt van handel, ambacht en scheepvaart van vroeger, van de industrie en de watersport van nu, van de Tweede Wereldoorlog en van het groeiend aantal inwoners, maar ook van de scholen en het verenigingsleven van toen en nu.

Kortezwaag was er eerst. Dit boerendorp bestond al in de elfde en twaalfde eeuw. In de zestiende en vooral de zeventiende eeuw nam de vervening een steeds grotere omvang aan. De kolonie Gorredijk ging steeds meer een eigen leven leiden en sprak op den duur meer tot de verbeelding dan het statische, langzaam insluimerende boerendorp Kortezwaag. © Tenge & Tuininga

Mijn Topstuk  "De Stoomtram"

De NTM, de Nederlandse Tramweg Maatschappij, bestreek in zijn bloeitijd grote delen van de Provincie Friesland waaronder ook Gorredijk. De NTM was dan ook één van de grootste stoomtrambedrijven in Nederland.

 

De eerste stoomtram reed op 11 januari 1882 de lijn Sneek-Bolsward. In datzelfde jaar werden ook de lijnen Bolsward-Harlingen, Joure-Heerenveen en Heerenveen-Gorredijk geopend. Twee jaar later, in 1884, kwam de verbinding tussen Gorredijk-Drachten tot stand. In 1886 werd het laatste traject afgerond van Joure naar Sneek, nu was de doorgaande tramlijn Harlingen–Bolsward–Sneek–Joure– Heerenveen–Gorredijk–Drachten compleet.

 

Op een Oktoberdag 1962 reed de laatste goederentram Gorredijk uit. Het enigste wat zich nog doet herinneren aan die tijd is de Stationsweg en deze pagina met vele foto's en verhalen.

Stoomtram Gorredijk

Fotoalbum

YouTube


Social media

Facebook

Twitter


Website

Donateur van Online Musea

Ik ben een donateur van Online Musea. Een donateur helpt ons om de kosten te drukken. Donateur zijn heeft voordelen. De donateur krijgt een vermelding op onze nieuwsbrief en is prominent in beeld op onze website. Kort gezegd, de donateur ondersteunt Online Musea en wordt daardoor in het zonnetje gezet.  Meld je ook aan

Certificaat 2018

Certificaat Gorredijk Historie