Gorredijk Historie


De website 'Gorredijk - Historie' beschrijft de geschiedenis van de voormalige veenkolonie Gorredijk, het bloeiende dorp aan de Compagnonsvaart. Gorredijk-Historie verhaalt van handel, ambacht en scheepvaart van vroeger, van de industrie en de watersport van nu, van de Tweede Wereldoorlog en van het groeiend aantal inwoners, maar ook van de scholen en het verenigingsleven van toen en nu.

Kortezwaag was er eerst. Dit boerendorp bestond al in de elfde en twaalfde eeuw. In de zestiende en vooral de zeventiende eeuw nam de vervening een steeds grotere omvang aan. De kolonie Gorredijk ging steeds meer een eigen leven leiden en sprak op den duur meer tot de verbeelding dan het statische, langzaam insluimerende boerendorp Kortezwaag. © Tenge & Tuininga

Veilige website. Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens versleuteld, waardoor het voor een buitenstaander, bijvoorbeeld iemand die afluistert, onmogelijk zou moeten zijn om te weten welke gegevens verstuurd worden.  https://www.gorredijk-historie.nl/


Ik ben een donateur van Online Musea. Een donateur helpt ons om de kosten te drukken. Donateur zijn heeft voordelen. De donateur krijgt een vermelding op onze nieuwsbrief en is prominent in beeld op onze website. Kort gezegd, de donateur ondersteunt Online Musea en wordt daardoor in het zonnetje gezet.  Meld je ook aan

Certificaat Gorredijk Historie