Alle Jager


authentiekste inventiefste creatiefste kunstenaar

Alle Jager Kunstenaar Schilder in Leeuwarden. Schilderijen, schrito en portretten. Een these is een stelling, die bewezen of beargumenteerd moet worden. Soms wordt een these genuanceerd, in dat geval ontstaat er een nieuwe these (of hypothese).

Een antithese is een tegenstelling. Het antwoord op - of beter - de weerlegging van een stelling (these) noemen we de antithese. De oplossing van de tegenstelling tussen these en antithese leidt tot de synthese, het besluit. Een synthese is in het algemeen een samenvoeging van ongelijksoortige zaken, zodat er iets nieuws uit ontstaat. Het woord synthese en de afleiding synthetisch hebben een aantal meer specifieke betekenissen. 

Veilige website. Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens versleuteld, waardoor het voor een buitenstaander, bijvoorbeeld iemand die afluistert, onmogelijk zou moeten zijn om te weten welke gegevens verstuurd worden. https://www.allejager.nl

Certificaat Alle Jager