Luchtgevaar


Button Luchtgevaar

Een nieuwe bedreiging in de 20e eeuw. Nadat in de eerste wereldoorlog op grote schaal oorlog gevoerd werd met vliegtuigen en ballons en bovendien chemische wapens waren ingezet werd het duidelijk. Op deze website zijn allerlei documenten en voorwerpen te zien.

Uit de periode vanaf de eerste wereldoorlog tot aan het einde van de tweede wereldoorlog. Deze items maken allemaal deel uit van de collectie 'Honger Naar Bevrijding', een particuliere verzameling. De overheid begon langzaamaan maatregelen te treffen en probeerde de burger te bewegen zelf actief te worden. Om landelijk aandacht te krijgen voor luchtbescherming werd de Nederlandse Vereniging voor Luchtbescherming (N.V.L.) opgericht. 

Veilige website. Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens versleuteld, waardoor het voor een buitenstaander, bijvoorbeeld iemand die afluistert, onmogelijk zou moeten zijn om te weten welke gegevens verstuurd worden. https://luchtgevaar.jimdofree.com/

Certificaat Luchtgevaar