De Witte Kat Batterijen Museum


Het 'Witte Kat Batterijen' museum is opgericht om dit eens zo zeer bekend Nederlands huishoud merk levend te houden. Het bekende logo met de witte kat op de batterijen was duidelijk herkenbaar op de schappen. Eerst prominent aanwezig op het omhulsel, met de jaren werd het steeds kleiner. Je zou kunnen zeggen dat elk van de 9 kattenlevens een ander inzicht gaf in de vormgeving ervan. De witte kat werd geboren in 1926, en het 9de kattenleven was helaas verbruikt eind 2009. Al met al een respectabele leeftijd.  webshop

 

De batterijen uit de collectie zijn geen van alle te koop. De vraag en aanbod tabel vind u in de webwinkel. Dit is ook de lijst die wij u wij graag in ons bezit willen hebben. 


Certificaat Witte Kat Batterijen