Friese Volk


Fryslân - It Heitelân

Friesland - Fryslân - It Heitelân - Hoofdstad Ljouwert Leeuwarden. De officiële talen zijn Nederlands en Fries. De provincie Friesland wordt bestuurd vanuit het "Provinsjehûs". De Elfstedentocht: De laatste tocht werd gereden op 4 januari 1997.

De Friese elf steden zijn elf plaatsen in de Nederlandse provincie Friesland die stadsrechten hebben gehad.  Gevangen in Friesland, Wanneer je vroeger iets deed wat niet door de beugel kon werd je opgesloten in de Leeuwarden stadsgevangenis.

 

Friesland werd vroeger gekenmerkt door de constante strijd tegen het water, enerzijds de zee, anderzijds veengebieden. Friesland heeft een verscheidenheid aan musea. Elfstedentocht, Friese taal, Geschiedenis, Kaarten,Musea, Recreatie, Specialiteiten, Weerberichten en Friese activiteiten.

 

Mijn Topstuk "Friese taal"


Fries is de tweede taal van Nederland. De Friezen zijn een trots volk, toen in 1875 in Grou een gedenkteken werd opgericht voor dokter Eeltsje Halbertsma, werd ter nagedachtenis van hem het lied "De âlde Friezen" gezongen. 

Frysk bloed tsjoch op! wol nou ris brûze en siede,

En bounzje troch ús ieren om!

Flean op! Wy sjonge it bêste lân fandíerde,

It Fryske lân fol eare en rom.

Klink dan en daverje fier yn it roun,

 

Dyn âlde eare, o Fryske groun!

Fotoalbum

Website

 

Mobielvriendelijke website

Getest door Google op 12-11-2017


Winkel

 

Friese specialiteiten. De bewoners van Friesland voeden zich over het algemeen met zwaar en degelijk voedsel. Via de gehele website kun je in contact komen net Friese producten. 

Certificaat 2018

Certificaat Friese Volk