Friese Volk


Fryslân - It Heitelân

Friesland - Fryslân - It Heitelân - Hoofdstad Ljouwert Leeuwarden. De officiële talen zijn Nederlands en Fries. De provincie Friesland wordt bestuurd vanuit het "Provinsjehûs". De Elfstedentocht: De laatste tocht werd gereden op 4 januari 1997.

De Friese elf steden zijn elf plaatsen in de Nederlandse provincie Friesland die stadsrechten hebben gehad.  Gevangen in Friesland, Wanneer je vroeger iets deed wat niet door de beugel kon werd je opgesloten in de Leeuwarden stadsgevangenis.

 

Friesland werd vroeger gekenmerkt door de constante strijd tegen het water, enerzijds de zee, anderzijds veengebieden. Friesland heeft een verscheidenheid aan musea. Elfstedentocht, Friese taal, Geschiedenis, Kaarten,Musea, Recreatie, Specialiteiten, Weerberichten en Friese activiteiten. 

Veilige website. Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens versleuteld, waardoor het voor een buitenstaander, bijvoorbeeld iemand die afluistert, onmogelijk zou moeten zijn om te weten welke gegevens verstuurd worden.  https://www.friesevolk.nl

 

Friese specialiteiten. De bewoners van Friesland voeden zich over het algemeen met zwaar en degelijk voedsel. Via de gehele website kun je in contact komen net Friese producten. 

Certificaat Friese Volk