Loodjesmuseum


Allex Kussendrager

Welkom op de site van Allex Kussendrager over bakenloodjes en loden penningen oftewel loden penningen met een (tijdelijke) betaalfunctie. Bakenloodjes: hieronder worden o.a. verstaan haven-, vuur- en tonnenloodjes. Ook wel loodjes welke betrekking hebben op de scheepvaart in algemene zin. Deze loodjes waren een vorm van belasting voor de instandhouding van o.a. vuurtorens, betonning en kustverlichting of een vorm van tol voor de sluizen, bruggen en andere doorvaarten welke gebruikt werden door de scheepvaart. Loden penningen: waaronder avondmaalpenningen, armenpenningen of armenloodjes (mereaux): deze hadden een bepaalde (ruil)waarde voor bijvoorbeeld brood, turf, wijn, e.d. Naast de bakenloodjes kwamen er ook andere “onbekende” loodjes aan het licht waarnaar verder onderzoek gewenst was. Ik hoop dat er op mijn site een antwoord te vinden is op de vragen over een ondergeschikt, maar bijzonder interessant onderdeel in de numismatiek. Voor eventuele aanvullingen, op- en aanmerkingen houd ik mij van harte aanbevolen. 

Bakenloden

Catalogus bakenloden

De afgelopen dertig jaar heb ik gegevens verzameld over bakenloden. Onder bakenloden worden verstaan haven-, vuur- en tonnenloden, kortom loden munten die gebruikt zijn binnen de scheepvaart in algemene zin. 

Deze loden dienden als betalingsbewijs van de verschuldigde belasting voor de instandhouding van de vuurtorens, betonning en kustverlichting (bebakening). Bovendien werden ze gebruikt om aan te tonen dat de verschuldigde tol voor sluizen, bruggen en andere doorvaarten voor de scheepvaart was betaald. 

 

Deze verzamelde gegevens zijn verwerkt op de website www.loodjes.nl en in de database aldaar. Nu (bijna) alle loden gedetermineerd zijn heb ik deze kennis gebundeld in dit boek wat gezien kan worden als een catalogus voor de determinatie van bakenloden. 

 

Het boek is te bestellen op Boekenbestellen.nl