Loodjesmuseum


Allex Kussendrager

Welkom op de site van Allex Kussendrager over bakenloodjes en loden penningen oftewel loden penningen met een (tijdelijke) betaalfunctie. Bakenloodjes: hieronder worden o.a. verstaan haven-, vuur- en tonnenloodjes. Ook wel loodjes welke betrekking hebben op de scheepvaart in algemene zin. Deze loodjes waren een vorm van belasting voor de instandhouding van o.a. vuurtorens, betonning en kustverlichting of een vorm van tol voor de sluizen, bruggen en andere doorvaarten welke gebruikt werden door de scheepvaart. Loden penningen: waaronder avondmaalpenningen, armenpenningen of armenloodjes (mereaux): deze hadden een bepaalde (ruil)waarde voor bijvoorbeeld brood, turf, wijn, e.d. Naast de bakenloodjes kwamen er ook andere “onbekende” loodjes aan het licht waarnaar verder onderzoek gewenst was. Ik hoop dat er op mijn site een antwoord te vinden is op de vragen over een ondergeschikt, maar bijzonder interessant onderdeel in de numismatiek. Voor eventuele aanvullingen, op- en aanmerkingen houd ik mij van harte aanbevolen. 

Dubbele objecten wil ik graag ruilen tegen:  Baken, Loodjes,  Munten, Penningen, Loodjes- Boeken, Veilingcatalogi, Prijslijsten, Geen verzegel- of lakenloodjes. Kopen is ook mogelijk, maar lever ruilen. Eventuele verzendkosten later te bepalen.


Certificaat Loodjesmuseum

Vermeld je e-mailadres wanneer je een persoonlijke reactie verwacht met je opmerking.

Commentaren: 0